Tel. 0800 - 664 664 1

Hoe ziet het behandelproces van een ooglaserbehandeling eruit?

Hoe ziet het behandelproces van een ooglaserbehandeling eruit?

Stap 1: Oriënterend gesprek of informatieavond
Allereerst willen we u graag ontzorgen over uw ooglaserbehandeling. Daarom adviseren we een bezoek aan een van onze gratis informatieavonden of intakezaterdagen. Deze worden geregeld gehouden. Klik hier voor onze agenda Tijdens uw oriënterend gesprek, informatieavond of intakezaterdag, krijgt u een goed beeld van alle verschillende behandelingstechnieken en kunt u direct aan een van onze oogchirurgen of optometristen vragen stellen. 

Stap 2: Vrijblijvend vooronderzoek
Voor iedere ooglaserbehandeling wordt er eerst een vrijblijvend oriënterend vooronderzoek uitgevoerd. Hier wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een van onze ooglaserbehandelingen. Onze refractiechirurgen zullen u met alle zorgvuldigheid persoonlijk door het gehele traject begeleiden. Contactlensdragers kunnen voor een eerste informatieverstrekking en hoornvliesdiktemeting een afspraak maken (met lenzen). Echter dient men voor een uitgebreid oogheelkundigonderzoek een periode geen lenzen te dragen. Voor zachte contactlenzen is deze periode circa een week en voor harde contactlenzen circa twee weken. 

Stap 3: Volledig oogheelkundig onderzoek
Het volledig oogheelkundigonderzoek omvat een uitgebreide refractiemeting, oogdrukmeting en de binnenkant van het oog, om zo de gezondheid te kunnen bepalen. Met behulp van de topografie (Pentacam) en de hoornvliesdiktemeting (Pachymetrie), krijgt u een persoonlijk behandeladvies. 

Stap 4: Persoonlijk advies
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt er een persoonlijk advies uitgebracht. Tevens zal u ingelicht worden over de risico’s en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Afhankelijk van het persoonlijke advies wordt de bijpassende behandeling gekozen en een afspraak ingepland voor de ooglaserbehandeling of lensimplantatie.

Stap 5: De ooglaserbehandeling
Op de geplande datum zal de oogchirurg de behandeling uitvoeren. Bij ooglaserbehandelingen zullen in de meeste gevallen beide ogen tegelijk behandeld worden, bij lensimplantatie is dit (vaak) één oog per keer, plannen we 2 behandeldagen.

Stap 6: Controles en nazorg
Eén dag na de behandeling zal de eerste controle plaatsvinden en worden er opeenvolgende controleafspraken met u gemaakt. Uw behandeling is voor ons pas voltooid zodra u tevreden bent met het eindresultaat. Onze artsen zijn 24 uur per dag bereikbaar bij spoedeisende problemen of complicaties.

OVERIGE VRAGEN OVER OOGLASEREN

U kunt zich hier aanmelden voor een van de informatieavonden bij u in de buurt. Of bel met ons secretariaat 0800 - 664 664 1