Tel. 0800 - 664 664 1

Lasek

Lasek

Lasek staat voor (Laser Ephitelial Keratomileusis) deze techniek is ontwikkeld in Italièˆ en al sinds 2001 voor het eerst toegepast in het Lasik Centrum. Bij de lasek-methode wordt de laserbehandeling aan het oppervlakte van het hoornvlies uitgevoerd. Deze techniek is bedoeld voor mensen die door een te dun hoornvlies of een andere hoornvliesafwijking niet in aanmerking komen voor een lasikbehandeling.

VERSCHIL TUSSEN FEMTOSECOND LASIK EN LASEK

Deze methode onderscheidt zich van de Femtosecond LASIK-methode doordat hierbij geen insnede in het hoornvlies wordt gemaakt maar het dunne oppervlakkige toplaagje (epitheel) voorzichtig losgeweekt en vervolgens verwijderd wordt om daarna dezelfde laserbehandeling te kunnen uitvoeren als bij de Femtosecond LASIK-methode. Vervolgens wordt een contactlens ter bescherming op het teruggerolde epitheel geplaatst. Deze verbandlens wordt na 4 dagen verwijderd. Meestal worden beide ogen tegelijk behandeld.

De nauwkeurigheid van deze behandelmethode is vergelijkbaar met lasikbehandeling maar aangezien de lasekbehandeling aan het oppervlakte van het hoornvlies plaatsvindt wordt deze als enigszins pijnlijk ervaren. Daarom adviseren wij u dan ook de eerste drie dagen na de lasekbehandeling rust te nemen.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Tijdens uw groot vooronderzoek zal de oogarts alle risico’s met u bespreken. De mogelijke complicaties kunnen voortkomen uit de behandeling van het epitheel. Dit kan soms moeilijker genezen. Ook bestaat de mogelijkheid dat er fijne troebelingen in het voorste gedeelte van het hoornvlies ontstaan, als reactie op de sterktebehandeling. Hierdoor kan het gezichtsvermogen soms minder zijn dan het gewenste zicht. Net als bij de Lasik behandeling kan er een infectie optreden. Sommige mensen hebben na behandeling last van zogeheten halo’s in het donker (kringen om lampen). Met name bij autorijden ’s avonds kan dit klachten geven. Dit verschijnsel blijft zichtbaar maar zal door gewenning meestal binnen 3 maanden veel minder opvallen.

Lasik Centrum wordt
Iris Eye Clinics

Lasik Centrum heet vanaf nu Iris Eye Clinics. Daarmee zetten we een belangrijke stap vooruit en kunnen we je ook in de toekomst de allerbeste oogzorg blijven bieden. Heb je al een afspraak staan, dan gaat deze gewoon door en verandert er niets. Ook de behandelend arts en/of optometrist blijft hetzelfde.