Tel. 0800 - 664 664 1

Privacy statement

Privacy statement

Uw privacy en uw persoonsgegevens:

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens, en medische gegevens slaan wij digitaal en fysiek op locatie Lasik Centrum oogkliniek op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens het privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord wanneer u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. 

 

Bij gegevensverstrekking op verzoek van derden geldt in algemene zin het volgende:

Vooraf is gerichte toestemming van de patiënt vereist. De vragende partij geeft zo veel mogelijk aan over welke gegevens hij al beschikt en welke aanvullende informatie hij van de verstrekkende arts wil vernemen. De arts die informatie levert, geeft uitsluitend de gevraagde informatie en beperkt zich tot feitelijke gegevens en bevindingen over de gezondheid van de patiënt. Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken, stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek. Welke ook geldt voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen en relevant zijn voor uw medische dossier.

Lasik Centrum wordt
Iris Eye Clinics

Lasik Centrum heet vanaf nu Iris Eye Clinics. Daarmee zetten we een belangrijke stap vooruit en kunnen we je ook in de toekomst de allerbeste oogzorg blijven bieden. Heb je al een afspraak staan, dan gaat deze gewoon door en verandert er niets. Ook de behandelend arts en/of optometrist blijft hetzelfde.