Tel. 0800 - 664 664 1

Stappenplan Implantlenzen

Overzicht

De juiste techniek afgestemd op uw ogen. Onze gekwalificeerde en gecertificeerde oogartsen behandelen uitsluitend met de meest geavanceerde ooglaserapparatuur. Graag willen wij onnodige angsten aangaande de behandeling bij u wegnemen. Met een gratis en vrijblijvend vooronderzoek wordt bepaald welke behandelmethode het beste bij uw ogen past.

Stappenplan

STAP 1. VRIJBLIJVEND VOORONDERZOEK

Is uw interesse gewekt dan wordt er als eerste een gratis oriënterend en vrijblijvend vooronderzoek gedaan. Tijdens dit vooronderzoek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een behandeling. Onze refractiechirurgen zullen u zelf het gehele traject met alle zorgvuldigheid begeleiden. Contactlensdragers kunnen voor een eerste informatieverstrekking en hoornvliesdiktemeting een afspraak maken (met lenzen), maar dienen voor een uitgebreid oogheelkundig onderzoek zachte contactlenzen circa 2 weken en harde contactlenzen circa 4 weken niet te dragen.

STAP 2. VOLLEDIG OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK

Dit onderzoek omvat een uitgebreide refractiemeting, oogdrukbepaling en een onderzoek van het inwendige oog. Om het onderzoek te optimaliseren vinden er geavanceerde onderzoeken plaats waarbij u moet denken aan topografie (Pentacam), hoornvliesdiktemeting (pachymetrie) en bepaling van de aberraties (onregelmatigheden in het hoornvlies). 

STAP 3. PERSOONLIJK ADVIES

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt er een persoonlijk advies aan de cliënt gegeven. Tevens zult u ingelicht worden over de risico’s en bestaat uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Afhankelijk van het persoonlijke advies wordt de bijpassende behandeling gekozen en een afspraak ingepland voor de ooglaserbehandeling of lensimplantatie.

STAP 4. BEHANDELING

Op de geplande datum zal de oogchirug de doorgesproken behandeling uitvoeren. Bij ooglaserbehandelingen zullen in de meeste gevallen beide ogen tegelijk behandeld worden, bij lensimplantatie is dit één oog per keer (2 behandeldagen).

STAP 5. NACONTROLES EN NAZORG

Na de behandeling volgen er controles door oogarts of optometrist. Eén dag na de behandeling zal de eerste controle plaatsvinden en worden verdere controleafspraken met u gemaakt na 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en na 1 jaar. Bij de Lasek-methode zijn de controles tot en met maand 1 verplicht en vinden daarna frequenter plaats dan bij de Femtosecond LASIK-methode. De gehele procedure is voor ons pas voltooid zodra u tevreden bent met het eindresultaat. Daarom bieden wij u de gewenste nazorg, eventuele bij- behandelingen zijn inbegrepen. Onze artsen zijn 24 uur per dag bereikbaar bij acute problemen of complicaties.

WIJ HOUDEN U OOK NA DE BEHANDELING GOED IN HET OOG.

Eén van de belangrijkste aspecten van de refractiechirurgie is de nazorg. Daarom wordt deze door onze oogchirurgen zelf verricht. Onze behandeling is pas geslaagd zodra u tevreden bent met het eindresultaat. Wij polsen dit moment door middel van het voeren van evaluatiegesprekken en door het afnemen van telefonische en schriftelijke enquêtes.

Uiterste zorgvuldigheid wordt bij al onze oogbehandelingen betracht en voorkomende oogafwijkingen worden zo precies mogelijk gecorrigeerd. Wat niet wegneemt dat het resultaat bij geen enkele behandeling exact kan worden voorspeld. Mocht het resultaat niet optimaal zijn dan wordt u zonder extra kosten opnieuw behandeld. Een kleine restafwijking blijft echter mogelijk. Wij raden u aan zelf ook de risico’s te beperken door onze behandelinstructies, advisering en controleafspraken zorgvuldig na te komen.

Lasik Centrum wordt
Iris Eye Clinics

Lasik Centrum heet vanaf nu Iris Eye Clinics. Daarmee zetten we een belangrijke stap vooruit en kunnen we je ook in de toekomst de allerbeste oogzorg blijven bieden. Heb je al een afspraak staan, dan gaat deze gewoon door en verandert er niets. Ook de behandelend arts en/of optometrist blijft hetzelfde.